Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 cho đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng cho kiên cố hóa trường lớp học 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6472/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v Thc hiện vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 cho Đề án Kiên c hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Qung Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tiền Giang.

Thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-TTg ngày 06/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 Chương trình kiên c hóa trường, lp học và nhà công vụ cho giáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện như sau:

I. Danh mục đầu tư

Các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng công trình phòng học mầm non theo đúng danh mục đã được duyệt tại Quyết định số 1919/QĐ-TTg ngày 06/11/2015 của Thng Chính phủQuyết định số 1651/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 Chương trình kiên c hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

II. Thực hiện các thủ tục đầu tư

1. Về thực hiện các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công: Ủy ban nhân dân tnh chỉ đạo sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan đối với từng dự án, công trình theo danh mục đã được Th tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn trái phiếu Chính phủ chỉ hỗ trợ để thực hiện đầu tư xây dựng công trình phòng học mầm non thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các địa phương có trách nhiệm b trí đ ngun vn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đ thực hiện giải phóng mặt bằng, mua sắm thiết bị và các chi phí phát sinh khác trong quá trình thực hiện đầu tư bao gồm cả yếu tố trượt giá.

III. Về thiết kế các công trình

Thiết kế phòng học mầm non cần áp dụng theo thiết kế mẫu đã được hướng dẫn tại Văn bản số 24/BXD-KHCN ngày 07/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dng thiết kế mẫu phục vụ Đ án Kiên cố hóa trường, lớp học và các tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế trường mầm non hiện hành, phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiên cố, bền vững, đầy đ công năng, diện tích, ánh sáng và các quy định theo điều lệ trường mầm non.

Các địa phương có trách nhiệm đm bảo đủ quỹ đất đ xây dựng công trình tại địa điểm đầu tư theo danh mục đã được phê duyệt, khi xây dựng thực hiện theo quy hoạch được duyệt với định hướng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ các dự án, công trình trong năm 2016.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan khn trương hoàn thành các th tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tnh về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho từng dự án, công trình.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn, lập báo cáo theo định kỳ và đột xuất gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo đ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Bộ trưng (đ b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đ
u tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
-
S GDĐT các tỉnh như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6472/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng cho kiên cố hóa trường lớp học 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng cho kiên cố hóa trường lớp học 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6472/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng cho kiên cố hóa trường lớp học 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng cho kiên cố hóa trường lớp học 2016

             • 11/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực