Công văn 648/CT-TTHT

Công văn 648/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 648/CT-TTHT thuế nhà thầu thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 648/CT-TTHT
V/v thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Posco E&C - Thầu chính thực hiện gói thầu J Lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ. GĐ II (Văn phòng điều hành)
Đ/chỉ: Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
MST: 0312787463

Trả lời văn bản số 2015005/CV-WWTP ngày 16/12/2015 của Văn phòng về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

- Tại Khoản 1 Điều 13 Mục III Chương 2 quy định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp trực tiếp:

“1. Doanh thu tính thuế TNDN

a) Doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:

b.2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng nhà thầu và hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các khoản không thuộc hạng mục, công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng nhà thầu thì giá trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

…”

- Tại Điều 16 quy định thuế TNDN tính theo phương pháp hỗn hợp:

“Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Mục 3 Chương II”.

Trường hợp của Văn phòng theo trình bày là nhà thầu chính kê khai nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp thực hiện gói thầu J Lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ. Khi thực hiện dự án Văn phòng giao một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ (Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp) thực hiện nhưng không có danh sách các Nhà thầu phụ thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không được trừ giá trị công việc các Nhà thầu phụ thực hiện.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn ti văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 2;
- P.PC;
-
Lưu (VT,TTHT).
3334-90633748/15-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 648/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu648/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 648/CT-TTHT thuế nhà thầu thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 648/CT-TTHT thuế nhà thầu thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu648/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 648/CT-TTHT thuế nhà thầu thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 648/CT-TTHT thuế nhà thầu thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 21/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực