Công văn 6486/BTP-BTTP

Công văn 6486/BTP-BTTP năm 2017 về thi hành Luật đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6486/BTP-BTTP 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6486/BTP-BTTP
V/v thi hành Luật đấu giá tài sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật đấu giá tài sản tại địa phương và bước đầu triển khai đạt được những kết quả khích lệ. Đ tiếp tục triển khai Luật đấu giá tài sản có hiệu quả, thống nhất, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, quán triệt, chỉ đạo thực hiện một số công việc như sau:

1. Thực hiện quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đang dự thảo Quyết định công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên phạm vi toàn quốc làm cơ sở cho cơ quan, tổ chức có tài sản đấu giá (người có tài sản đấu giá) lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Trong thời gian danh sách tổ chức đấu giá tài sản chưa được công bố, đề nghị người có tài sản đấu giá tại địa phương lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản đã được Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

2. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đối với tài sản đấu giá mà pháp luật quy định phải bán thông qua hình thức đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản, chỉ đạo người có tài sản tại địa phương căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử của mình hoặc của cơ quan chủ quản.

3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 trong việc thu hồi công nợ, kê khai tài sản cố định, phần mềm chữ ký số, phần mềm bảo hiểm xã hội, kê khai năng lực, kinh nghiệm sau khi thực hiện việc chuyển đi đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật đấu giá tài sản, Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/5017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp thấy rằng Ủy ban nhân dân cần chỉ đạo Sở Tư pháp xem xét, quyết định việc ghi bổ sung thông tin về tên gọi, mã số doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp đấu giá tài sản cũ trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản đã được chuyn đổi đăng ký hoạt động hoặc được thành lập mới theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện một số quy định của Luật đấu giá tài sản, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, Tp. trực thuộc TW (để t/h);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6486/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6486/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6486/BTP-BTTP

Lược đồ Công văn 6486/BTP-BTTP 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6486/BTP-BTTP 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6486/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực13/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6486/BTP-BTTP 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6486/BTP-BTTP 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản

             • 13/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực