Công văn 649/UBND-NC

Công văn 649/UBND-NC năm 2013 tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 649/UBND-NC năm 2013 thi hành quyết định có hiệu lực của An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/UBND-NC
V/v tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật

An Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm gần đây, công tác tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật được Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều đơn vị đã làm rất tốt, đẩy nhanh tiến độ thi hành, giảm số lượng quyết định tồn đọng của các năm trước.

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng tình hình hiện nay trên 11 huyện, thị thành phố còn tồn 58 quyết định có hiệu lực phải tổ chức thực hiện, trong đó số quyết định tồn cũ từ năm 2011 trở về trước là 53 quyết định và mới ban hành từ năm 2012 đến nay là 05 quyết định; nhiều nhất là các đơn vị như Tri Tôn tồn 14 quyết định, Phú Tân tồn 09 quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến dân cư Hòa Lạc - Phú Thành từ năm 2009 đến nay chưa thi hành, Tân Châu tồn 11 quyết định, An Phú tồn 07 quyết định. Trong số này, có rất nhiều quyết định thuộc dạng khó và phức tạp, liên quan đến việc phải cưỡng chế tháo dỡ nhà, vật kiến trúc, hiện trạng đất bị thay đổi hoặc đương sự không hợp tác …v.v…

Để đẩy nhanh việc thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố thực hiện các việc sau:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các quyết định có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết luận thanh, kiểm tra của Thanh tra tỉnh.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra định kỳ về công tác tổ chức thi hành quyết định (ít nhất mỗi quý một lần) để có ý kiến chỉ đạo cụ thể về phương pháp thi hành, giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Rà soát lại Quyết định nào thật sự không thể thi hành được thì xem xét giải quyết lại (quyết định huyện) hoặc báo cáo UBND tỉnh phúc tra (quyết định tỉnh). Trường hợp cần sự thống nhất giải pháp xử lý thì trao đổi, thông tin kịp thời về Thanh tra tỉnh để phối hợp thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND cấp xã báo cáo thường xuyên thực trạng tình hình tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực; chủ động trong công tác phối hợp thực hiện và xin chủ trương giải quyết nếu có khó khăn; rà soát thống kê chặt chẽ về số lượng quyết định có hiệu lực chưa thi hành trên địa bàn để số liệu mỗi kỳ báo cáo đảm bảo chính xác, trên cơ sở đó, sớm có giải pháp xử lý.

- Với thực trạng vướng mắc của các quyết định chưa thi hành được như hiện nay, trong phạm vi thẩm quyền và khuôn khổ pháp luật cho phép, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị, thành phố cần linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp để thi hành dứt điểm vụ việc.

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh về việc quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố quan tâm thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức và cá nhân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Lê Văn Nưng;
- CVP, PCVP La Phước Kiên
- Phòng NC, TD, TH;
- Website An Giang;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 649/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu649/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2013
Ngày hiệu lực17/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 649/UBND-NC năm 2013 thi hành quyết định có hiệu lực của An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 649/UBND-NC năm 2013 thi hành quyết định có hiệu lực của An Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu649/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành17/06/2013
        Ngày hiệu lực17/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 649/UBND-NC năm 2013 thi hành quyết định có hiệu lực của An Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 649/UBND-NC năm 2013 thi hành quyết định có hiệu lực của An Giang

             • 17/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực