Công văn 65/BXD-HĐXD

Công văn 65/BXD-HĐXD năm 2016 về thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 65/BXD-HĐXD thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình 2016


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/BXD-HĐXD
V/v thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 179b/CV-NCHN ngày 09/9/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường về việc hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở HH01 - khu đô thị mới Dương Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Văn bản số 0179b/CV-NCHN ngày 09/9/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường thì dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗn hợp nhà ở HH01 tại lô đất HH01 thuộc dự án khu đô thị mới Dương Nội đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường phê duyệt tại Quyết định số 201b/QĐ-NC ngày 28/3/2012; thiết kế bản vẽ thi công phần móng, tầng hầm và phần thân công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-NC ngày 16/4/2012 và Quyết định số 164/QĐ-NC ngày 04/7/2012.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 166 Luật Xây dựng năm 2014, dự án đầu tư xây dựng và các nội dung thiết kế bản vẽ thi công xây dựng xây dựng nêu trên đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/01/2015) do đó không phải thẩm định, phê duyệt lại. Trường hợp phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày 01/01/2015 thì phải thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Dự án Khu đô thị mới Dương Nội đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 02/7/2008. Công trình Hỗn hợp nhà ở HH01 thuộc dự án khu đô thị mới Dương Nội được khởi công xây dựng ngày 03/6/2012 (theo Văn bản thông báo khởi công công trình số 111/2012/CV-NCHN ngày 16/5/2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) do đó theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Khoản 2 Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, công trình thuộc đối tượng không yêu cầu cấp giấy phép xây dựng khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD(DMH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bùi Trung Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2016
Ngày hiệu lực03/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 65/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 65/BXD-HĐXD thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 65/BXD-HĐXD thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu65/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Trung Dung
        Ngày ban hành03/10/2016
        Ngày hiệu lực03/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 65/BXD-HĐXD thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 65/BXD-HĐXD thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình 2016

           • 03/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực