Công văn 6500/BNN-PC

Công văn 6500/BNN-PC in tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6500/BNN-PC in tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6500/BNN-PC
V/v: In tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Nhà xuất bản Nông nghiệp

Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012, Quyết định số 1450/QĐ-BNN-TC ngày 10/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu In tài liệu phục vụ thực hiện Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" năm 2010, Quyết định số 695/QĐ-VP ngày 18/11/2010 của Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu thực hiện nhiệm vụ: In tài liệu phục vụ thực hiện Tiểu Đề án 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhu cầu xuất bản các tài liệu cụ thể như sau:

1. Sổ tay pháp luật cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (07 mẫu)

- Số trang: 160 trang (Một trăm sáu mươi trang)

- Số bản: 524 bản/01 mẫu

- Khuôn khổ: 19cm x 13cm

2. Sách hỏi đáp pháp luật cho người dân nông thôn (03 mẫu)

- Số trang: 120 trang (Một trăm hai mươi trang)

- Số bản: 1.505 bản/01 mẫu

- Khuôn khổ: 19cm x 13cm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và nội dung cuốn sách trên trước pháp luật. Việc in ấn, Bộ đã phê duyệt giao cho Công ty cổ phần in Bắc Sơn thực hiện.

Đề nghị Nhà xuất bản nông nghiệp chấp nhận. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP in Bắc Sơn.
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6500/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6500/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2010
Ngày hiệu lực30/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6500/BNN-PC in tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6500/BNN-PC in tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6500/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Văn Quý
        Ngày ban hành30/11/2010
        Ngày hiệu lực30/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6500/BNN-PC in tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6500/BNN-PC in tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật nông nghiệp

           • 30/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực