Công văn 6507/CT-TTHT

Công văn 6507/CT-TTHT năm 2014 hướng dẫn về hóa đơn trong trường hợp mất, cháy, hỏng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6507/CT-TTHT năm 2014 hóa đơn mất cháy hỏng Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6507/CT-TTHT
V/v: hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

Công Ty TNHH Đại Tân
Địa chỉ: Khu A, Lô G.27c-28b, đường số 8, KCX Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0300757288

Trả lời văn thư số 04/CV-ĐT ngày 04/07/2014 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2.Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

...”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có nhận một số hóa đơn bán hàng từ nhà cung cấp, nay phát hiện hóa đơn bị hỏng (hóa đơn bị mất chữ) thì Công ty phải làm thủ tục báo cáo về việc hỏng hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn nêu trên. Đồng thời người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán sao chụp liên 1 của các hóa đơn bị hỏng, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu của người bán kèm theo biên bản về việc hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2167-168068 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6507/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6507/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6507/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 6507/CT-TTHT năm 2014 hóa đơn mất cháy hỏng Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6507/CT-TTHT năm 2014 hóa đơn mất cháy hỏng Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6507/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6507/CT-TTHT năm 2014 hóa đơn mất cháy hỏng Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6507/CT-TTHT năm 2014 hóa đơn mất cháy hỏng Chí Minh

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực