Công văn 651/GSQL-GQ3

Công văn 651/GSQL-GQ3 năm 2016 về cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 651/GSQL-GQ3 cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/GSQL-GQ3
V/v cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1436/HQHN-GSQL ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành thì hiện không có quy định hạn chế việc 1 công ty nước ngoài cho biếu, tặng nhiu tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

2. Việc cấp Giấy phép căn cứ trên hồ sơ liên quan, nội dung giải trình của Doanh nghip và thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Lưu ý, khi xem xét cấp phép cần xem xét kỹ về mối quan hệ hợp tác giữa bên tặng và bên nhận (hợp đồng, hóa đơn, thanh toán tiền hàng...) để tránh lợi dụng.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ liên quan, nội dung giải trình của Công ty TNHH Sản xuất Thành Tín để xem xét thực hiện việc cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo quy định.

3. Trong trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cục thuế địa phương theo dõi, tính thuế xe theo quy định và chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan để xem xét có thực sự là quà biếu tặng không hay có quan hệ mua bán nhưng không thể hiện hình thức thanh toán.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ
3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 651/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu651/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 651/GSQL-GQ3 cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 651/GSQL-GQ3 cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu651/GSQL-GQ3
       Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
       Người kýNguyễn Nhất Kha
       Ngày ban hành16/05/2016
       Ngày hiệu lực16/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 651/GSQL-GQ3 cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 651/GSQL-GQ3 cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016