Công văn 651/TCHQ-GSQL

Công văn 651/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 651/TCHQ-GSQL 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 159/HQAG-NV ngày 19/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang, công văn số 4338/2018/CV-KDTT ngày 25/12/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín về vướng mắc nhập khẩu tiền mặt từ Campuchia, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang có hay không được phép thực hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2014/QĐ-NHNN

Về nội dung này, Tng cục Hải quan đã trao đi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhận được ý kiến tại công văn số 8057/NHNN-QLNH ngày 26/10/2018, theo đó, "hoạt động nhập khẩu VND tiền mặt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín- chi nhánh An Giang không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu khi nhập khẩu"

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện đúng theo nội dung trên.

2. Về vướng mắc xác định tính hợp pháp của tiền mặt

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh An Giang chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hp pháp của tiền mặt khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khu.

3. Về việc đề xuất bổ sung hồ sơ khi khai báo hải quan:

Thực hiện theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 7 Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN:

a) Ngân hàng được phép của Việt Nam tại tỉnh biên giới được phép thỏa thuận với Ngân hàng của Campuchia về việc mở tài khoản VND hoc tài khoản KHR cho nhau để phc v thanh toán cho thương nhân hai nước.

b) Ngân hàng được phép của hai bên có thể thỏa thuận về số dư tối đa bằng VND hoặc KHR được duy trì trên tài khoản thanh toán của bên này mở tại Ngân hàng phía bên kia. Trường hợp s dư trên tài khoản vưt quá s dư tối đa theo thỏa thun thì các Ngân hàng của hai bên có thể thỏa thun chuyển đổi thành ngoi t t do chuyển đổi hoc tiền của mỗi bên để chuyển về nước.

e) Các Ngân hàng được phép thực hiện thanh toán mua bán, trao đi hàng hóa và dịch vụ thương mại giữa hai nước bằng VND và KHR được xuất, nhp khẩu VND và KHR tiền mt để phc v hot đng kinh doanh, không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khu khi xuất, nhập khẩu tiền mặt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Thương mại C phần Sài Gòn Thương tín (địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 651/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu651/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 651/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 651/TCHQ-GSQL 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 651/TCHQ-GSQL 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu651/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành29/01/2019
        Ngày hiệu lực29/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 651/TCHQ-GSQL 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 651/TCHQ-GSQL 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam

           • 29/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực