Công văn 65162/CT-TTHT

Công văn 65162/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn khoản tiền thu về bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 65162/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn khoản tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65162/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật Xây Dựng
(Địa chỉ: tng 7, s 72T, đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
MST: 0100106200)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 250/PTXD-TCKT ngày 15/9/2017 của Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật Xây Dựng (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, quy định về các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền h trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi đ lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty khi nhận khoản tiền thu về bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng (khách hàng hủy thầu các gói thầu thuộc dự án thuộc trung tâm Đào tạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam) thì Công ty không lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65162/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65162/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 65162/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 65162/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn khoản tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 65162/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn khoản tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu65162/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 65162/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn khoản tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 65162/CT-TTHT 2017 lập hóa đơn khoản tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng Hà Nội

            • 02/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực