Công văn 65165/CT-TTHT

Công văn 65165/CT-TTHT năm 2017 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 65165/CT-TTHT 2017 giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65165/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Blueship Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội - MST: 0107516809

Trả lời công văn số CV_Tax-BSV/201709-06 đề ngày 19/9/2017 về việc hỏi đáp về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của Công ty TNHH Blueship Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản giảm trừ, trong đó quy định:

“d) Người phụ thuộc bao gm:

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương ta mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưng và đáp ứng điều kiện tại điểm a, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tt cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày tại công văn số CV_Tax-BSV/201709-06 của Công ty TNHH Blueship Việt Nam, trường hợp cá nhân đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc là cháu ruột mà bố mẹ cháu còn sống thì không thuộc đối tượng không nơi nương tựa nên không đáp ứng điều kiện là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Blueship Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65165/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65165/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 65165/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 65165/CT-TTHT 2017 giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 65165/CT-TTHT 2017 giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu65165/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 65165/CT-TTHT 2017 giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 65165/CT-TTHT 2017 giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội

            • 02/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực