Công văn 652/GSQL-GQ2

Công văn 652/GSQL-GQ2 năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 652/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam.
(Đ/c: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 16-0505/CV-DY ngày 05/5/2016 của công ty TNHH Dong Yang E&P VN về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hưng dẫn cho trường hợp Công ty Sam Sung cung cấp nguyên liệu cho Công ty Dong Yang theo hình thức liên kết sản xuất, đề nghị Công ty Dong Yang làm rõ hình thức liên kết sản xuất cụ thể như thế nào để có cơ sở hướng dẫn.

2. Về việc thực hiện theo loại hình gia công hoặc sản xuất xuất khẩu là trên cơ sở bản chất giao dịch giữa hai bên, thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Nếu thực hiện theo loại hình gia công theo hợp đồng ký kết giữa hai Công ty thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Nếu Công ty TNHH Dong Yang E&P VN nhập khẩu nguyên liệu của Công ty Sam Sung theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về hình thức thanh toán:

Trường hợp hai Công ty có thỏa thuận hình thức thanh toán theo phương thức bù trừ trị giá thành phẩm thì phải thể hiện bằng văn bản và khai báo phù hợp trên hệ thống VNACCS quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 652/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu652/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 652/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 652/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu652/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 652/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 652/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu 2016

             • 16/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực