Công văn 6523/VPCP-KG

Công văn số 6523/VPCP-KG về việc thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6523/VPCP-KG thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6523/VPCP-KG
V/v thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 2770/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 10 năm 2007) về việc thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về nhãn hiệu hàng hóa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Cho phép các doanh nghiệp thực hiện ghi nhãn hàng hóa thuốc lá điếu theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hiệu hàng hóa chậm nhất từ ngày 01 tháng 4 năm 2008 cùng với thời điểm thực hiện in lời cảnh báo sức khỏe.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tổng công ty thuốc lá Việt Nam;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản,
Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: Vụ I, cn, KTTH,
 Website CP;
- Lưu: VT, KG (5) 90

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6523/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6523/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6523/VPCP-KG

Lược đồ Công văn 6523/VPCP-KG thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6523/VPCP-KG thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6523/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6523/VPCP-KG thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6523/VPCP-KG thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

             • 12/11/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/11/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực