Công văn 6524/VPCP-TCCV

Công văn 6524/VPCP-TCCV năm 2014 chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6524/VPCP-TCCV 2014 chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6524/VPCP-TCCV
V/v chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 8930/PTr-TCCV ngày 21 tháng 8 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;

2. Cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân;

3. Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Trợ lý TTg;
- Lưu: VT, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6524/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6524/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6524/VPCP-TCCV 2014 chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6524/VPCP-TCCV 2014 chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6524/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành26/08/2014
        Ngày hiệu lực26/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6524/VPCP-TCCV 2014 chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6524/VPCP-TCCV 2014 chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng

             • 26/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực