Công văn 653/TTg-KTN

Công văn số 653/TTg-KTN về cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 653/TTg-KTN cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 653/TTg-KTN
V/v cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cụm cảng hàng không miền Bắc.

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1742/TTr-BGTVT ngày 24/3/2008); ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 602/BXD-XL ngày 4/4/2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2440/BKH-KCHT&ĐT ngày 7/4/2008), Tài chính (văn bản số 4392/BTC-ĐT ngày 16/4/2008) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 1133/NHPT-TDTW ngày 3/4/2008) và căn cứ kết luận cuộc họp ngày 23/4/2008 tại Văn phòng Chính phủ về cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về thiết kế: sử dụng tối đa thiết kế kỹ thuật của Dự án Nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất và điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với các điều kiện địa hình, địa chất, địa chấn, khí hậu, thủy văn của khu vực và phù hợp với vai trò là nhà ga hàng không quốc tế của Thủ đô.

2. Công tác giải phóng mặt bằng:

- Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo phương án tổng mặt bằng do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trước khi dự án được duyệt.

- Kinh phí giải phóng mặt bằng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (không tính trong khoản vay của Cụm cảng Hàng không miền Bắc).

- Cho phép Cụm cảng Hàng không miền Bắc chỉ định đơn vị tư vấn và đơn vị thi công thực hiện di dời các công trình do mình quản lý để bảo đảm việc chuẩn bị mặt bằng thi công kịp thời theo tiến độ của Dự án.

- Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án, dự toán và quyết định chỉ định các đơn vị thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm tiến độ và an toàn trong quá trình thực hiện Dự án. Chủ đầu tư chi trả kinh phí theo phương án và dự toán do Bộ Quốc phòng phê duyệt.

3. Về việc lựa chọn nhà thầu và hợp đồng:

-Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu cho các gói thầu thuộc Dự án. Việc chỉ định thầu thực hiện thông qua kết quả đàm phán trực tiếp.

- Đồng ý chỉ định nhà thầu xây lắp và cung cấp thiết bị đã thực hiện Nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất vào đàm phán. Nếu việc đàm phán không đạt được kết quả, cho phép đàm phán với các nhà thầu khác (trong danh sách nhà thầu đã tham gia đấu thầu Dự án Nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước đây).

- Cho phép áp dụng loại hợp đồng được điều chỉnh giá đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp và cung cấp thiết bị. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc điều chỉnh giá, đảm bảo hợp lý và đúng quy định hiện hành. Các điều kiện của hợp đồng dựa trên mẫu hợp đồng của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC).

- Chủ đầu tư đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công trên cơ sở nghiên cứu khả thi (F/S) được duyệt (bao gồm thiết kế sơ bộ, phương án kiến trúc và khái toán tổng mức đầu tư). Nhà thầu triển khai thi công ngay khi tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế phần kết cấu móng.

4. Về hình thức vay, điều kiện vay, ưu đãi về thuế:

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều kiện vay vốn và ưu đãi về thuế cho Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam tạm ứng vốn để thực hiện (bao gồm cả kinh phí giải phóng mặt bằng) từ nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 7/4/2008. Việc ứng vốn được thực hiện trước khi dự án được duyệt.

5. Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn trong tổ chức thi công, không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, hoàn thành Dự án vào cuối năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương hoàn thành phương án kiến trúc của nhà ga và tiến độ chi tiết của toàn Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 653/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu653/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2008
Ngày hiệu lực02/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 653/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 653/TTg-KTN cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 653/TTg-KTN cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu653/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành02/05/2008
        Ngày hiệu lực02/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 653/TTg-KTN cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 653/TTg-KTN cơ chế triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

            • 02/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực