Công văn 653/VPCP-CN

Công văn 653/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện công bố thí điểm đưa cơ sở phá dỡ tàu biển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Phà Rừng và Đóng tàu Nam Triệu vào hoạt động do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 653/VPCP-CN 2018 đưa cơ sở phá dỡ tàu biển Công ty Đóng tàu Phà Rừng vào hoạt động


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/VPCP-CN
V/v thực hiện công bố thí điểm đưa cơ sở phá dỡ tàu biển của các Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng và Đóng tàu Nam Triệu vào hoạt động

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 13163/BGTVT-MT ngày 22 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Công an (Công văn số 3039/BCA-TCAN ngày 08 tháng 12 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 6638/BTP-PLQT ngày 25 tháng 12 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 11/BTNMT-TCMT ngày 04 tháng 01 năm 2018) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 9027/UBND-GT3 ngày 20 tháng 12 năm 2017) về việc thực hiện công bố thí điểm đưa cơ sở phá dỡ tàu biển của các Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng và Đóng tàu Nam Triệu vào hoạt động trong thời gian 18 tháng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể các điều kiện, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của các cơ sở phá dỡ tàu biển thuộc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng và Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu (cơ sở phá dỡ tàu biển); trên cơ sở đó, tự quyết định đưa các cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động theo thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, KTTH, NC, PL, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 653/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu653/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 653/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 653/VPCP-CN 2018 đưa cơ sở phá dỡ tàu biển Công ty Đóng tàu Phà Rừng vào hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 653/VPCP-CN 2018 đưa cơ sở phá dỡ tàu biển Công ty Đóng tàu Phà Rừng vào hoạt động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu653/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 653/VPCP-CN 2018 đưa cơ sở phá dỡ tàu biển Công ty Đóng tàu Phà Rừng vào hoạt động

              Lịch sử hiệu lực Công văn 653/VPCP-CN 2018 đưa cơ sở phá dỡ tàu biển Công ty Đóng tàu Phà Rừng vào hoạt động

              • 17/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực