Công văn 6536/TCHQ-TXNK

Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6536/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3546/HQHCM-TXNK ngày 15/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hiện nay, thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải (gồm ô tô, mô tô, xe gắn máy) của tổ chức, cá nhân nước thứ 3 được quy định tại khoản 6 phần IV Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan; mẫu tờ khai phương tiện vận tải được quy định tại Điều 79 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 (nay là Điều 79 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính.

- Theo quy định tại các luật thuế và Luật Quản lý thuế thì cơ quan hải quan chỉ quản lý thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6536/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6536/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6536/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất

           • 04/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực