Công văn 6538/STP-BTTP

Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6538/STP-BTTP
V/v triển khai thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư. Thông tư số 17/2011/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 và thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Ngày 08 tháng 11 năm 2011, Bộ Tư pháp có Công văn số 6877/BTP-BTTP giao Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư địa phương để triển khai Thông tư số 17/2011/TT- BTP.

Thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Công văn số 6877/BTP-BTTP nói trên, Sở Tư pháp đề nghị Đoàn luật sư Thành phố phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

1. Phổ biến, quán triệt các quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP đến Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và các luật sư thành viên của Đoàn bằng những hình thức thích hợp.

2. Lập hồ sơ, sổ sách theo mẫu quy định tại Thông tư 17/2011/TT-BTP (Sổ theo dõi văn bản đi/văn bản đến; Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm; Sổ theo dõi khiếu nại và giải quyết khiếu nại).

3. Thực hiện việc báo cáo về tổ chức và hoạt động theo quy định tại Chương VI của Thông tư số 17/2011/TT-BTP (gửi báo cáo 6 tháng và hàng năm về Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị Đoàn Luật sư trao đổi với Sở Tư pháp Thành phố để cùng thảo luận và giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Thông tư 17/2011/TT-BTP và Công văn số 6877/BTP-BTTP);
- Hội Luật gia Thành phố;
- Lưu (VT, BTTP/Ta.).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ung Thị Xuân Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6538/STP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6538/STP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2011
Ngày hiệu lực29/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6538/STP-BTTP

Lược đồ Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6538/STP-BTTP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýUng Thị Xuân Hương
        Ngày ban hành29/12/2011
        Ngày hiệu lực29/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6538/STP-BTTP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP

           • 29/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực