Công văn 654/SXD-KTTH

Công văn 654/SXD-KTTH năm 2014 hướng dẫn gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Thông tư 48/2014/TT-BTC do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 654/SXD-KTTH năm 2014 gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 48/2014/TT-BTC Vĩnh Long


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654 /SXD-KTTH
V/v hướng dẫn gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính.

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm Quản lý và phát triển nhà ở .

Ngày 22 tháng 4 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (sau đây gọi tắt Thông tư số 48/2014/TT-BTC) Trong đó Thông tư số 48/2014/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh, điều kiện, thời gian và thời điểm, trình tự thủ tục và thẩm quyền gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:

- Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh việc gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 6, Điều 7, Thông tư số 48/2014/TT-BTC.

- Điều kiện được gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 8, Thông tư số 48/2014/TT-BTC.

- Thời gian và thời điểm được gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 9, Thông tư số 48/2014/TT-BTC.

- Trình tự, thủ tục và thẩm quyền gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 10, Thông tư số 48/2014/TT-BTC.

Nay Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo đến Trung tâm Quản lý và phát triển nhà ở được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Website SXD VL;
- Lưu: VT, P.KTTH.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 654/SXD-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu654/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2014
Ngày hiệu lực18/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 654/SXD-KTTH

Lược đồ Công văn 654/SXD-KTTH năm 2014 gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 48/2014/TT-BTC Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 654/SXD-KTTH năm 2014 gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 48/2014/TT-BTC Vĩnh Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu654/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýĐoàn Thanh Bình
        Ngày ban hành18/06/2014
        Ngày hiệu lực18/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 654/SXD-KTTH năm 2014 gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 48/2014/TT-BTC Vĩnh Long

             Lịch sử hiệu lực Công văn 654/SXD-KTTH năm 2014 gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 48/2014/TT-BTC Vĩnh Long

             • 18/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực