Công văn 6547/VPCP-NN

Công văn 6547/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6547/VPCP-NN 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6547/VPCP-NN
V/v báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4025/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Về nội dung báo cáo trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung thông tin về việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2020 theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã xây dựng, nhất là danh mục các chương trình, dự án ưu tiên giai đoạn 2011 - 2015. Qua đó, xác định rõ tính khả thi, hiệu quả của việc phát triển kinh tế xã Hội đồng thời với bảo vệ môi trường thiên nhiên một cách bền vững làm căn cứ cho việc tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 hoặc cập nhật Chiến lược quốc gia phù hợp với tình hình mới; hoàn thiện báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, TNMT, NN&PTNT, XD,
KHCN, CT, GTVT, NG;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KGVX, KTTH, CN, QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6547/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6547/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2019
Ngày hiệu lực24/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(02/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6547/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 6547/VPCP-NN 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6547/VPCP-NN 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6547/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành24/07/2019
        Ngày hiệu lực24/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (02/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6547/VPCP-NN 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6547/VPCP-NN 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

              • 24/07/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/07/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực