Công văn 6552/BNN-TC

Công văn 6552/BNN-TC điều chỉnh nguồn chi phí quản lý dự án năm 2010 Ban quản lý trung ương các dự án Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6552/BNN-TC điều chỉnh nguồn chi phí quản lý dự án


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6552/BNN-TC
V/v Điều chỉnh nguồn chi phí quản lý dự án năm 2010 Ban QLTW các dự án Thủy lợi

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được tờ trình số 1913/CPO-TCKT ngày 30/11/2010 đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán nguồn chi quản lý dự án năm 2010.

Căn cứ Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BNN-KH ngày 14/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chỉ tiêu giải ngân nguồn vốn ngoài nước năm 2010 cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA;

Căn cứ giải trình của Ban quản lý trung ương các dự án Thủy lợi về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2010 của dự án ADB3 kèm theo công văn 1913/CPO-TCKT ngày 30/11/2010;

Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo điều chỉnh nguồn chi quản lý dự án năm 2010 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

Thành tiền

 

Tổng nguồn kinh phí chi quản lý dự án năm 2010

7.431.700.290

I

Nguồn kết dư năm trước chuyển sang

1.717.700.290

a

Chi phí quản lý dự án

1.717.700.290

b

Chi phí tư vấn do BQLDA tự làm

 

 

Chi phí lựa chọn nhà thầu

 

II

Nguồn trích năm nay

5.714.000.000

a

Chi phí quản lý dự án

5.714.000.000

b

Chi phí tư vấn do BQLDA tự làm

 

 

Chi phí lựa chọn nhà thầu

 

(Chi tiết nguồn trích cho từng dự án theo phụ lục kèm theo)

Căn cứ tổng mức chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư được phê duyệt, Trưởng Ban quản lý dự án phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết chi phí quản lý dự án theo đúng quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 5/12/2008.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi thực hiện đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu VT - TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

NGUỒN KINH PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN CHI HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

(kèm theo công văn số 6552/BNN-TC ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

Tổng kinh phí được sử dụng theo dự án

Tổng kinh phí đã sử dụng các năm trước

Kinh phí sử dụng năm 2010

Kinh phí sử dụng các năm sau

 

Tổng cộng

 

 

 

 

I

Nguồn kết dư năm 2009

 

14.591.000.000.00

7.431.700.290.00

5.771.000.000.00

 

Chi phí Ban quản lý

-

-

1.717.700.290.00

-

1

Dự án WB3

 

 

1.717.700.290.00

 

II

Nguồn trích năm 2010

25.386.000.000.00

14.591.000.000.00

5.714.000.000.00

5.771.000.000.00

 

Chi phí Ban quản lý

25.386.000.000.00

14.591.000.000.00

5.714.000.000.00

5.771.000.000.00

1

Dự án WB 3

8.165.000.000.00

4.500.000.000.00

1.920.000.000.00

1.745.000.000.00

2

Dự án ADB3

10.128.000.000.00

8.881.000.000.00

700.000.000.00

547.000.000.00

3

Dự án Phan Rí

3.855.000.000.00

1.000.000.000.00

380.000.000.00

2.475.000.000.00

4

Dự án WB 4

3.238.000.000.00

210.000.000.00

2.024.000.000.00

1.004.000.000.00

5

Dự án ADB4

2.661.000.000.00

500.000.000.00

690.000.000.00

1.471.000.000.00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6552/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6552/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực03/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6552/BNN-TC điều chỉnh nguồn chi phí quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6552/BNN-TC điều chỉnh nguồn chi phí quản lý dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6552/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNgô Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/12/2010
        Ngày hiệu lực03/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6552/BNN-TC điều chỉnh nguồn chi phí quản lý dự án

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6552/BNN-TC điều chỉnh nguồn chi phí quản lý dự án

            • 03/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực