Công văn 65614/CT-TTHT

Công văn 65614/CT-TTHT năm 2017 về hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 65614/CT-TTHT 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65614/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

Kinh gửi: Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Kelly Việt Nam
Địa chỉ: Một phần lô đất CN7, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội
MST: 0500582412

Trả lời công văn không số đề ngày 12/9/2017 của Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Kelly Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Kelly) về việc hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“21. …

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật ”

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BT ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam:

+ Tại Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng như sau:

“Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.”

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định:

“3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau:

…”

+ Tại Điều 8, Điều 12, Điều 13 hướng dẫn nghĩa vụ nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài và phương pháp tính thuế GTGT, TNDN.

+ Tại Khoản 2 Điều 12 quy định về tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:

“2. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:

a) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ,...

5

+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định về tỷ lệ % thuế TN DN tính trên doanh thu tính thuế như sau:

“2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

2

Dịch vụ,...

5

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Kelly ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn tại Việt Nam, phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Công ty Kelly có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài:

+ Thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu (trừ trường hợp dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

+ Thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Kelly Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65614/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65614/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 65614/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 65614/CT-TTHT 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 65614/CT-TTHT 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu65614/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 65614/CT-TTHT 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 65614/CT-TTHT 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu Hà Nội

            • 03/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực