Công văn 65618/CT-TTHT

Công văn 65618/CT-TTHT năm 2017 về đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 65618/CT-TTHT 2017 đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65618/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
(Địa chỉ: số 16, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam;
MST: 0102165667)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 339/CSCL-TC ngày 14/8/2017 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (sau đây gọi tắt là Viện chính sách và chiến lược) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dch v là người np thuế ti Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%.

- Theo Hợp đồng số NSO 2016-0554 ngày 02/12/2016 ký giữa Viện chính sách và chiến lược và Tổ chức ICCO thì:

+ “Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT sẽ tham gia vào Hp phần 2, hoạt động “Dịch vụ thông tin cho nông dân trồng cà phê tại vùng Tây Nguyên, Việt Nam” tại Dự án Cà phê Xanh Việt Nam. Theo đó số liệu Viện chính sách và chiến lược thu thập được là sản phẩm đầu ra để cung cấp cho Tổ chức ICCO.

+ Theo thỏa thuận, chi phí dịch vụ tư vấn Dự án Cà phê Xanh Việt Nam do Cơ quan Vũ trụ Hà Lan (tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) tài trợ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Viện chính sách và chiến lược ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ tư vấn nông nghiệp tại Việt Nam cho Tổ chức ICCO là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Mức thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10%.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Viện chính sách và chiến lược được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65618/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu65618/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 65618/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 65618/CT-TTHT 2017 đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 65618/CT-TTHT 2017 đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu65618/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 65618/CT-TTHT 2017 đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 65618/CT-TTHT 2017 đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Hà Nội

            • 03/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực