Công văn 657/KL-ĐT

Công văn 657/KL-ĐT năm 2017 về phúc đáp văn bản 2355/GSQL-GQ1 về hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 657/KL-ĐT 2017 hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu


TỔNG CC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/KL-ĐT
V/v phúc đáp văn bản số 2355/GSQL-GQ1 ngày 04/10/2017 của Cục GSQL về Hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Phúc đáp văn bản số 2355/GSQL-GQ1 ngày 04/10/2017 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu; Cục Kiểm lâm có ý kiến như sau:

Ngày 04/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Theo đó việc xác nhận lâm sản hp pháp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT; Hồ sơ lâm sản sau chế biến thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 12/02/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, giang và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT- BNNPTNT quy định: “Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ được xuất khẩu khi có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi xuất khẩu, thương nhân kê khai hàng hóa với cơ quan Hải quan về s lượng, chủng loại và chịu trách nhiệm về nguồn gốc gỗ hợp pháp”. Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT không quy định việc doanh nghiệp phải nộp/xuất trình hồ sơ lâm sản khi xuất khẩu.

Cục Kiểm lâm phúc đáp để Cục Giám sát quản lý về Hải quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Trọng Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 657/KL-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu657/KL-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 657/KL-ĐT 2017 hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 657/KL-ĐT 2017 hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu657/KL-ĐT
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýĐỗ Trọng Kim
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 657/KL-ĐT 2017 hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 657/KL-ĐT 2017 hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu

           • 17/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực