Công văn 6572/BGDĐT-GDTX

Công văn 6572/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6572/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6572/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn triển khai công tác phổ biến GDPL đối với GDTX

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BGDĐT ngày 17/3/2010 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với giáo dục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu: Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên trong các cơ sở GDTX, từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi tuân thủ pháp luật của cán bộ, giáo viên, học viên GDTX, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân ở cơ sơ, góp phần ổn định xã hội ở các địa bàn dân cư.

2. Nội dung công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010 đối với GDTX gồm:

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các trung tâm GDTX trên địa bàn, trên cơ sở định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại lớp tập huấn cán bộ cốt cán cấp tỉnh về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý các trung tâm GDTX, tổ chức tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 9/2010).

- Chủ động lựa chọn những nội dung cơ bản, cần thiết, phù hợp với chương trình, đối tượng người học và đặc điểm của địa phương để đưa nội dung giáo dục pháp luật vào các cơ sở GDTX (gồm tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực pháp lý cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và tài liệu giáo dục pháp luật cho học viên các cơ sở GDTX).

3. Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trên do ngân sách địa phương bố trí để thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và báo cáo về kết quả triển khai trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDTX), thời gian chậm nhất là 30/11/2010. Trong báo cáo, nêu cụ thể: thời gian tập huấn, nội dung tập huấn, thành phần/đối tượng được triệu tập, số lượng người tham dự tập huấn và đánh giá khái quát kết quả bước đầu, ...

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có gì vướng mắc, phản ảnh về Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDTX), số máy liên hệ 0438684194 hoặc 0979 856589 (Bà Kiều Thị Bình).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Huyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6572/BGDĐT-GDTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6572/BGDĐT-GDTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2010
Ngày hiệu lực12/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6572/BGDĐT-GDTX

Lược đồ Công văn 6572/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6572/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6572/BGDĐT-GDTX
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Thu Huyền
        Ngày ban hành12/10/2010
        Ngày hiệu lực12/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6572/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6572/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật

           • 12/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực