Công văn 6576/VP-PCNC

Công văn 6576/VP-PCNC năm 2013 triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6576/VP-PCNC 2013 Tổng kết 10 năm xử lý văn bản pháp luật Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6576/VP-PCNC
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở, Ngành thành phố;
- ỦY ban nhân dân các quận huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 2894/STP-KTrVB ngày 07 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Sở - ngành thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân thành phố theo nội dung đã nêu tại Mục II Kế hoạch của Bộ Tư pháp và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để các cơ quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND, TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (PCNC-TNh + HSXL)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6576/VP-PCNC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6576/VP-PCNC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực15/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6576/VP-PCNC 2013 Tổng kết 10 năm xử lý văn bản pháp luật Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6576/VP-PCNC 2013 Tổng kết 10 năm xử lý văn bản pháp luật Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6576/VP-PCNC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Văn Ba
        Ngày ban hành15/08/2013
        Ngày hiệu lực15/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6576/VP-PCNC 2013 Tổng kết 10 năm xử lý văn bản pháp luật Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6576/VP-PCNC 2013 Tổng kết 10 năm xử lý văn bản pháp luật Hồ Chí Minh

              • 15/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực