Công văn 657TCT/ĐTNN

Công văn số 657TCT/ĐTNN về việc chi hỗ trợ cho khách hàng do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 657TCT/ĐTNN chi hỗ trợ cho khách hàng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 657TCT/ĐTNN
V/v chi hỗ trợ và chứng từ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Exxon Mobil Unique Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời văn thư đề ngày 29/11/2004 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Exxon Mobil Unique Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho khách hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 11, Mục III, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002; Điểm 11, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và công văn số 5778 TC/TCT ngày 03/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại thì: đối với hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì Công ty phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa hai bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là Khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại. Chứng từ này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theo mức khống chế quy định hiện hành.

Sau khi nhận được tiền hỗ trợ, khách hàng trực tiếp ký hợp đồng khuyến mại với Công ty tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tiền hỗ trợ này theo đúng thoả thuận tại hợp đồng và hạch toán các khoản chi này theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Exxon Mobil Unique Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 657TCT/ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu657TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2005
Ngày hiệu lực09/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 657TCT/ĐTNN chi hỗ trợ cho khách hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 657TCT/ĐTNN chi hỗ trợ cho khách hàng
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu657TCT/ĐTNN
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Văn Huyến
     Ngày ban hành09/03/2005
     Ngày hiệu lực09/03/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 657TCT/ĐTNN chi hỗ trợ cho khách hàng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 657TCT/ĐTNN chi hỗ trợ cho khách hàng

          • 09/03/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/03/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực