Công văn 6580/BTC-TCT

Công văn 6580/BTC-TCT về chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6580/BTC-TCT chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6580/BTC-TCT
V/v Chi phí khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của Cục thuế hỏi về việc xác định chi phí khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC) áp dụng từ ngày 01/01/2010; Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản được áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009; Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về thuế TNDN áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2011, Bộ Tài chính hướng dẫn xác định chi phí đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất như sau:

- Đối với quyền sử dụng đất lâu dài chỉ được ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp đang được trích khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn trước ngày 01/01/2010 và TSCĐ là quyền sử dụng đất có thời hạn đưa vào sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2010 thì từ ngày 01/01/2010 thực hiện phân bổ dần vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định nếu TSCĐ có đầy đủ hoá đơn chứng từ, thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ kỳ tính thuế năm 2011 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật từng thời kỳ tương ứng để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu còn phát sinh những vấn đề vướng mắc, đề nghị Cục Thuế phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST; Vụ PC; Cục TCDN; Vụ CĐKT&KT;
- Các Vụ thuộc Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(4b))

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6580/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6580/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6580/BTC-TCT chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6580/BTC-TCT chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6580/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6580/BTC-TCT chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6580/BTC-TCT chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng

            • 20/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực