Công văn 659/BNN-KH

Công văn 659/BNN-KH về cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 659/BNN-KH cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 659/BNN-KH
V/v cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-BNN-KH ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn nhập bù thuốc bảo vệ thực vật DTQG;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-BNN-KH ngày 30/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật năm 2010;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương xin cấp vốn dự trữ quốc gia (công văn số 54/BVTV.1-TCKT ngày 21/1/2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Để thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia nhà nước giao, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã mua và đưa vào kho DTQG với số lượng 52 tấn thuốc Bassa 50EC và 19,5 tấn Sutin 5 EC. Tổng số vốn để mua thuốc là 10.288.000.000 đồng. Đề nghị Bộ Tài chính cấp đủ số vốn mua hàng trên là 10.288.000.000 đồng, từ nguồn dự toán vốn mua thuốc năm 2010 cho Công ty. Số tiền này đề nghị chuyển về tài khoản 1480 101 200 100 161 tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Tây Hà Nội, của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T. Cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Ngân sách (Bộ TC);
- Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 TW;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 659/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu659/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2011
Ngày hiệu lực24/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 659/BNN-KH cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 659/BNN-KH cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu659/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Tất Tiếp
        Ngày ban hành24/01/2011
        Ngày hiệu lực24/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 659/BNN-KH cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 659/BNN-KH cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

              • 24/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực