Công văn 659/CYT-TCCB

Công văn 659/CYT-TCCB về nâng bậc lương đối với đơn vị sự nghiệp Y tế do Cục Y tế Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 659/CYT-TCCB nâng bậc lương đơn vị sự nghiệp Y tế


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 659/CYT-TCCB
V/v nâng bậc lương đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV Ngày 23 tháng 01 năm 2008 Liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-ĐUC ngày 21/8/2009 của Đảng uỷ Cục Y tế GTVT về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 8819/BGTVT-TCCB ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải trả lời về việc nâng bậc lương đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế.

Cục Y tế Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện việc nâng bậc lương theo Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV Ngày 23 tháng 01 năm 2008 Liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

Thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức - lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ ngạch tương đương Bác sỹ chính trở xuống theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ảnh về Cục Y tế GTVT (qua phòng TCCB-HTQT).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-TCCB.

Q. CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Triển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 659/CYT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu659/CYT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2009
Ngày hiệu lực22/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 659/CYT-TCCB

Lược đồ Công văn 659/CYT-TCCB nâng bậc lương đơn vị sự nghiệp Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 659/CYT-TCCB nâng bậc lương đơn vị sự nghiệp Y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu659/CYT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýVũ Văn Triển
        Ngày ban hành22/12/2009
        Ngày hiệu lực22/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 659/CYT-TCCB nâng bậc lương đơn vị sự nghiệp Y tế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 659/CYT-TCCB nâng bậc lương đơn vị sự nghiệp Y tế

         • 22/12/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/12/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực