Công văn 65999/CT-TTHT

Công văn 65999/CT-TTHT năm 2017 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 65999/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65999/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
(Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP Hà Nội, MST: 0101376672)

Trả lời công văn số 765/HABECO-TV ngày 13/09/2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bã bia, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Tại Khoản 2 Điều 1 bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT

“Điều 1.

...2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;”

+ Tại khoản 7 Điều 1 quy định

“7. Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10.”

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định hiệu lực thi hành

“Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.

- Căn cứ Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

+ Tại Khoản 1 Điều 3 quy định về thức ăn chăn nuôi, thủy sản

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thức ăn chăn nuôi, thủy sản là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống (hoặc bổ sung vào môi trường nuôi đối với thức ăn thủy sản) ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm thức ăn dinh dưỡng và thức ăn chức năng ở các dạng: Nguyên liệu, thức ăn đơn; thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh; thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn và các sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi (đối với thức ăn thủy sản) nhằm tạo thức ăn tự nhiên, ổn định môi trường nuôi, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.

...c) Thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo tập quán là các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến đã được người chăn nuôi sử dụng từ trước đến nay như: Thóc, gạo, cám, ngô, khoai, sắn, bã rượu, bã bia, bã sắn, bã dứa, rỉ mật đường, rơm, cỏ, tôm, cua, cá và các loại khác.”

+ Tại Khoản 3 Điều 12 quy định thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

“ Điều 12. Thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

...3. Thức ăn chăn nuôi, thủy sản sản xuất để tiêu thụ nội bộ hoặc theo tập quán không phải thực hiện đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nhưng phải đáp ứng các quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật guốc gia tương ứng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam, trong đó đưa ra những quy định về mức chất lượng tối thiểu và các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có) để áp dụng trong sản xuất.

+ Tại Điều 30 quy định về hiệu lực thi hành

“Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2017.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi... ”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) bán mặt hàng bã bia là phế liệu được thu hồi trong quá trình sản xuất bia bán cho khách hàng làm thức ăn chăn nuôi, trường hợp mặt hàng bã bia thuộc sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 65999/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 65999/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/2017
Ngày hiệu lực 05/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 65999/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 65999/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 65999/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 65999/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 05/10/2017
Ngày hiệu lực 05/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 65999/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 65999/CT-TTHT 2017 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia Hà Nội

  • 05/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực