Công văn 66/TCT-QLN

Công văn 66/TCT-QLN năm 2018 về thực hiện biện pháp thu ngân sách đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vanlaack Asia do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 66/TCT-QLN 2018 thực hiện biện pháp thu ngân sách đối với Công ty Vanlaack Asia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/TCT-QLN
V/v thực hiện các biện pháp thu ngân sách đối với Công ty TNHH Vanlaack Asia

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 81862/CT-KT1 ngày 21/12/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp thu ngân sách đối với Công ty TNHH Vanlaack Asia. Về vn đnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 74 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Cơ quan quản thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp sau đây:

1. Trốn thuế, gian lận thuế, chây không nộp tiền thuế đúng thời hạn.”

- Tại Khoản 1, Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tin thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc n định, người nộp thuế vn phải nộp đủ s tin thuế đó, trừ trường hp cơ quan nhà nước có thm quyn quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định n định thuế của cơ quan quản thuế."

- Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kê từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 (mười) ngày mà người nộp thuế không chp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định x phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế)."

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc cưng chế thuế và công khai thông tin đối với trường hợp nợ thuế của Công ty TNHH Vanlaack Asia.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- PTCT Phi V
ân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;

- Lưu; VT, QLN (2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Th Hồng Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 66/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu66/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 66/TCT-QLN

Lược đồ Công văn 66/TCT-QLN 2018 thực hiện biện pháp thu ngân sách đối với Công ty Vanlaack Asia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 66/TCT-QLN 2018 thực hiện biện pháp thu ngân sách đối với Công ty Vanlaack Asia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu66/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐỗ Thị Hồng Minh
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 66/TCT-QLN 2018 thực hiện biện pháp thu ngân sách đối với Công ty Vanlaack Asia

            Lịch sử hiệu lực Công văn 66/TCT-QLN 2018 thực hiện biện pháp thu ngân sách đối với Công ty Vanlaack Asia

            • 04/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực