Công văn 660/TTg-QHQT

Công văn số 660/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 660/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 660/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2987/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 4 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" với tổng vốn đầu tư là 16.400.000 Euro, trong đó vốn vay ODA là 13.988.000 Euro, vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Na Uy.Vốn đối ứng (2.412.000 Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Đồng Tháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách Trung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 660/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu660/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2008
Ngày hiệu lực02/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 660/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 660/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 660/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu660/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành02/05/2008
        Ngày hiệu lực02/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 660/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 660/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

           • 02/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực