Công văn 6610/VPCP-DMDN

Công văn 6610/VPCP-DMDN năm 2021 về điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6610/VPCP-DMDN 2021 điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp Công ty Đồng Tháp I


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6610/VPCP-DMDN
V/v điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Đồng Tháp I

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (Tờ trình số 4054/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020) và ý kiến thẩm định của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4285/BNN-QLDN ngày 25 tháng 6 năm 2020) về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An báo cáo rõ: (i) Ưu điểm, nhược điểm và đánh giá tác động đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế xã hội địa phương của phương án giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I; (ii) cơ sở pháp lý của các giải pháp về xử lý tài chính, công nợ, đất đai; (iii) nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đ xảy ra tình trạng thua lỗ, mất vốn nhà nước, khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản phẩm trên diện tích đất công được giao, thuê tại Công ty này và biện pháp xử lý; gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện kết quả thẩm định về phương án sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I, trong đó nêu rõ quan điểm (thống nhất hay không thống nhất), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: KHĐT, TP, TC, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6610/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6610/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2021
Ngày hiệu lực18/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(21/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6610/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 6610/VPCP-DMDN 2021 điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp Công ty Đồng Tháp I


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6610/VPCP-DMDN 2021 điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp Công ty Đồng Tháp I
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6610/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành18/09/2021
        Ngày hiệu lực18/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (21/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6610/VPCP-DMDN 2021 điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp Công ty Đồng Tháp I

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6610/VPCP-DMDN 2021 điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp Công ty Đồng Tháp I

              • 18/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực