Công văn 6616/BNV-CCVC

Nội dung toàn văn Công văn 6616/BNV-CCVC 2021 xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm chính sách dân số


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6616 /BNV-CCVC
V/v trao đổi nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời Công văn số 2506/SNV-CCVC ngày 15/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn về xử lý kỷ luật và xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên nếu thuộc một trong các trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Nghị định số 20/2010/NĐ-CP[1], Nghị định số 18/2011/NĐ-CP[2] và Hướng dẫn s04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì không bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP[3].

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì việc xem xét xử lý kỷ luật được tiến hành sau khi sinh con thứ ba. Khi xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị căn cứ vào mức độ của hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP để áp dụng hình thức kỷ luật cho phù hợp, bảo đảm tương xứng giữa kỷ luật về Đảng và kỷ luật hành chính.

2. Theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP[4] thì trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 mà bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính thì sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” của năm đó.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Trương Hải Long (để b/c);
- Lưu: VT, CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Vũ Đăng Minh

 [1] Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số.

[2] Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP .

[3] Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

[4] Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6616/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6616/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2021
Ngày hiệu lực24/12/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6616/BNV-CCVC

Lược đồ Công văn 6616/BNV-CCVC 2021 xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm chính sách dân số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6616/BNV-CCVC 2021 xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm chính sách dân số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6616/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVũ Đăng Minh
        Ngày ban hành24/12/2021
        Ngày hiệu lực24/12/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6616/BNV-CCVC 2021 xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm chính sách dân số

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6616/BNV-CCVC 2021 xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm chính sách dân số

              • 24/12/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/12/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực