Công văn 6616/VPCP-KTTH

Công văn 6616/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP và Quyết định 75/2000/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6616/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6616/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi NĐ và BHTG và QĐ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của BHTGVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 79/TTr-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi, văn bản số 78/TTr-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Sau khi Luật bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi, Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đảm bảo phù hợp với các qui định của Luật bảo hiểm tiền gửi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, TKBT, TCCV,
PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) MCường 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6616/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6616/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2011
Ngày hiệu lực22/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6616/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6616/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6616/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6616/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành22/09/2011
        Ngày hiệu lực22/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6616/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6616/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP

           • 22/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực