Công văn 6619/TCHQ-GSQL

Công văn 6619/TCHQ-GSQL năm 2020 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6619/TCHQ-GSQL 2020 doanh nghiệp chế xuất thuê kho


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6619/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation;
(Lô I1-N2, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2020/08-NIDEC ngày 03/08/2020 của Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation (là DNCX) về việc xin gửi thành phẩm do Công ty sản xuất ra vào kho Công ty TNHH Nippon Express- CN Hà Nội, địa chỉ tại Lô 38B (Kệ số 1 và 2, diện tích 200m2), KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội; căn cứ các quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và trên cơ sở công văn đề nghị số 2853/HQHCM-GSQL ngày 05/10/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra điều kiện kho tại công văn số 2626/HQHN-GSQL ngày 16/09/2020, Biên bản kiểm tra kho ngày 10/09/2020 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation được thuê kho của Công ty TNHH Nippon Express- CN Hà Nội, địa chỉ tại Lô 38B (kệ số 1 và 2, diện tích 200m2), KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội để lưu giữ thành phẩm do Công ty sản xuất ra, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày ký công văn này đến ngày 02/08/2023. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ (nếu có), 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 02/08/2023.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Thành phẩm do Công ty sản xuất ra khi vận chuyển từ Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6619/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6619/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2020
Ngày hiệu lực14/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6619/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6619/TCHQ-GSQL 2020 doanh nghiệp chế xuất thuê kho


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6619/TCHQ-GSQL 2020 doanh nghiệp chế xuất thuê kho
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6619/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành14/10/2020
        Ngày hiệu lực14/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6619/TCHQ-GSQL 2020 doanh nghiệp chế xuất thuê kho

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6619/TCHQ-GSQL 2020 doanh nghiệp chế xuất thuê kho

              • 14/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực