Công văn 6620/VP-VX

Công văn 6620/VP-VX năm 2013 triển khai thực hiện Thông tư 104/2013/TT-BTC do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6620/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6620/VP-VX
Về triển khai thực hiện Thông tư số 66/2013/NĐ-CP">104/2013/TT-BTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ.

 

Thực hiện Thông tư số 66/2013/NĐ-CP">104/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ động phối hợp Sở Nội vụ và các Sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Thông tư số 66/2013/NĐ-CP">104/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo trên đến Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Thông tư Bộ TC);
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;\
- Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- Thủ trưởng các Sở - ngành;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX (kèm Thông tư Bộ TC),THKH;
- Lưu:VT, (VX/Nh) An.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Võ Văn Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6620/VP-VX

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6620/VP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2013
Ngày hiệu lực 16/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6620/VP-VX

Lược đồ Công văn 6620/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6620/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6620/VP-VX
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Võ Văn Hoan
Ngày ban hành 16/08/2013
Ngày hiệu lực 16/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6620/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 6620/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở Hồ Chí Minh

  • 16/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực