Công văn 6621/UBND-VP

Công văn 6621/UBND-VP năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Công văn 6621/UBND-VP 2013 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6621/UBND-VP
Về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản s 905/SXD-GĐ ngày 05/6/2013 (về việc báo cáo tình hình khảo sát mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/01/2013 như hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tiếp tục thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 3250/HD-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh (về việc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu kể từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ) theo như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định./.

(đính kèm bản chụp văn bản số 905/SXD-GĐ ngày 05/6/2013)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, X6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6621/UBND-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6621/UBND-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2013
Ngày hiệu lực24/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6621/UBND-VP 2013 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6621/UBND-VP 2013 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6621/UBND-VP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành24/09/2013
        Ngày hiệu lực24/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6621/UBND-VP 2013 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6621/UBND-VP 2013 điều chỉnh chi phí nhân công quản lý chi phí xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu

           • 24/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực