Công văn 663/GSQL-GQ2

Công văn 663/GSQL-GQ2 năm 2016 vướng mắc chính sách mặt hàng khi thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 663/GSQL-GQ2 vướng mắc chính sách mặt hàng thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 663/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc chính sách mặt hàng khi thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Le Long Việt Nam.
(Đ/c: thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 16036/XNKLLVN ngày 12/03/2016 của Công ty TNHH Le Long Việt Nam vướng mắc về chính sách mặt hàng khi thực hiện thủ tục chuyển đổi Mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng “cầu treo, nồi hơi nước” để tạo tài sản cố định phục vụ dự án ưu đãi đầu tư đã được miễn thuế nhập khẩu, đến nay phát sinh việc chuyển đổi Mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa phải mở tờ khai hải quan mới, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Nhưng qua hồ sơ vụ việc và theo trình bày của Công ty tại công văn số 16073/XNKLLVN dẫn trên những mặt hàng này thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu dẫn đến khi chuyển tiêu thụ nội địa gặp vướng mắc mặc dù khi nhập khẩu ban đầu không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng và đến nay Mục đích là sử dụng làm phế liệu không sử dụng với Mục đích là cầu treo, nồi hơi nước.

Về việc này, Cục Giám sát quản lý đã được ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cho phù hợp. Tuy nhiên, theo quy định Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chất lượng sản phẩm thì việc xem xét miễn kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu là thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành. Do vậy, để giải quyết vướng mắc này đề nghị công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được xem xét miễn kiểm tra chất lượng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GQ1-Cục GSQL (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 663/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu663/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 663/GSQL-GQ2 vướng mắc chính sách mặt hàng thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 663/GSQL-GQ2 vướng mắc chính sách mặt hàng thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu663/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 663/GSQL-GQ2 vướng mắc chính sách mặt hàng thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 663/GSQL-GQ2 vướng mắc chính sách mặt hàng thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa 2016

         • 18/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực