Công văn 6635/UBND-NNNT

Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 về phòng chống lũ quét, sạt lở đất do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 phòng chống lũ quét sạt lở đất Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6635/UBND-NNNT
V/v phòng chống lũ quét, sạt l đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất (Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 28/8/2014 của Văn phòng Chính phủ), UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các ngành, các cấp tăng cường quản lý việc lập và triển khai quy hoạch, các dự án của ngành, địa phương, xem xét đến những tác động và có giải pháp phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu. Nghiêm cấm việc quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng nhà ở, công trình tại những khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất hoặc ven sông suối gây cản trở dòng chảy thoát lũ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 3467/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về phòng chống lũ quét, sạt lở đất đối với các địa phương và dân cư ở vùng núi, ven sông, suối có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, nhằm nâng cao nhận thức để mỗi người dân biết cách ứng phó khi thiên tai xảy ra.

3. UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát, kiểm tra, tập hợp tình hình tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; xây dựng kế hoạch di dời, chủ động tổ chức sơ tán dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông suối, ven sườn đồi, núi để bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố
(để báo cáo);
- VPUB: CVP, PCVP Ng. Ng Sơn, NNNT, TH;
- Lưu VT, NNNTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6635/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6635/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 phòng chống lũ quét sạt lở đất Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 phòng chống lũ quét sạt lở đất Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6635/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành05/09/2014
        Ngày hiệu lực05/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 phòng chống lũ quét sạt lở đất Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 phòng chống lũ quét sạt lở đất Hà Nội

             • 05/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực