Công văn 66392/CT-TTHT

Công văn 66392/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 66392/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66392/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến
(Đ/c: 307 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - MST: 0101008460)

Trả lời công văn số 58/2017 PHT ngày 11/9/2017 và hồ sơ bổ sung tài liệu nhận ngày 02/10/2017 của Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nộiý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

Căn cứ quy định trên và nội dung trình bày tại công văn hỏi của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Theo nội dung Hợp đồng mua bán số 2606-2017/HĐMB-PHT ngày 26/6/2017 giữa Công ty và Công ty cổ phần cơ khí và lắp máy Đại Hãn: trường hợp quá thời hạn thanh toán Công ty cổ phần cơ khí và lắp máy Đại Hãn chưa thanh toán tiền cho Công ty, Công ty sẽ nhận được khoản tiền lãi quá hạn thanh toán thì khoản tiền này không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Công ty lập chng từ thu và hạch toán vào thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ liên quan và liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòn
g Kiểm tra thuế s 4;
- Phòn
g Pháp chế;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 66392/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu66392/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 66392/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 66392/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 66392/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu66392/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 66392/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 66392/CT-TTHT 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng Hà Nội

            • 09/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực