Công văn 66399/CT-TTHT

Công văn 66399/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế của Chi nhánh Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn LEE&KO Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 66399/CT-TTHT 2017 kê khai thuế của Chi nhánh Công ty Luật LEE&KO Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66399/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH LEE&KO Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 2, tầng 1, số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
MST 0313639274

Trả lời công văn số 01/2017-L&K ngày 13/9/2017 của Công ty Luật TNHH LEE&KO Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hỏi về việc kê khai thuế của Chi nhánh tại Hà Nội. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế GTGT quy định thời điểm xác định thuế GTGT

“2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền... ”

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định khai thuế giá trị gia tăng.

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. ”…

+ Tại Khoản 1 Điều 12 quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. ”...

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 quy định khai thuế TNCN

“1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

“a.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập”.

Căn cứ các quy định trên:

+ Trường hợp Công ty trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng để thực hiện dịch vụ tư vấn luật, theo giấy phép kinh doanh (Chi nhánh không trực tiếp bán hàng và phát sinh doanh thu) thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Hoạt động dịch vụ tư vấn Luật phát sinh tại Công ty không thuộc trường hợp nộp thuế vãng lai tại Cục Thuế TP Hà Nội.

+ Trường hợp Công ty tại TP Hồ Chí Minh trực tiếp ký hợp đồng và chi trả lương cho cán bộ làm việc tại Chi nhánh Hà Nội tại Chi nhánh không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động, thì Công ty thực hiện kê khai thuế TNCN tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh theo Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 66399/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu66399/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 66399/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 66399/CT-TTHT 2017 kê khai thuế của Chi nhánh Công ty Luật LEE&KO Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 66399/CT-TTHT 2017 kê khai thuế của Chi nhánh Công ty Luật LEE&KO Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu66399/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 66399/CT-TTHT 2017 kê khai thuế của Chi nhánh Công ty Luật LEE&KO Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 66399/CT-TTHT 2017 kê khai thuế của Chi nhánh Công ty Luật LEE&KO Hà Nội

            • 09/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực