Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV triển khai công tác phòng chống đuối nước thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 664/BGDĐT-CTHSSV
V/v. Triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành về phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, được sự hỗ trợ của tổ chức Unicef, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học” vào ngày 29/12/2009 tại Tp. Đà Nẵng.

Tham dự Hội thảo với hơn 60 đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương, các sở giáo dục và đào tạo và các trường: đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo, cán bộ của 23 sở giáo dục và đào tạo. Hội thảo đã được nghe 04 báo cáo tham luận về tình hình tử vong do tai nạn đuối nước và các giải pháp phòng ngừa. Trong chương trình Hội thảo các đại biểu được thăm mô hình triển khai dạy bơi tại 02 trường tiểu học do trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện tại thành phố Đà Nẵng.

Qua Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực trong việc phòng chống tai nạn đuối nước và đề xuất các biện pháp triển khai thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học của các đơn vị. Các ý kiến chủ yếu tập trung đề cập đến vai trò, tác dụng của việc dạy bơi cho học sinh, những khó khăn, thuận lợi để tổ chức việc dạy bơi trong trường tiểu học; những nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do đuối nước gây ra và các giải pháp phòng ngừa, trong đó giải pháp đưa bơi vào dạy trong nhà trường là một trong những giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để hạn chế và giảm thiểu tử vong do đuối nước gây ra đối với học sinh. Căn cứ vào các ý kiến đóng góp của các đại biểu và định hướng công tác phòng chống tai nạn đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học của ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cần triển khai, thực hiện một số công việc trong thời gian tới như sau:

1. Xác định vị trí, vai trò của việc dạy bơi: là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc hạn chế tử vong do đuối nước gây ra đối với học sinh.

2. Các sở giáo dục và đào tạo cần đặc biệt quan tâm đến công tác dạy học môn bơi cho học sinh tiểu học. Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, sở giáo dục và đào tạo cần có kế hoạch báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phối hợp với các sở, ban ngành để đưa ra lộ trình chi tiết trong việc tổ chức triển khai thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học đạt hiệu quả cao nhất.

3. Phấn đấu trong giai đoạn từ 2010 – 2015 cơ bản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai được mô hình thí điểm dạy bơi trong các trường tiểu học bằng các hình thức phù hợp với từng địa phương.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chú ý đến các vấn đề sau:

a) Tăng cường công tác nhận thức, chỉ đạo và quảng bá tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước nói chung và cho học sinh cấp tiểu học nói riêng để toàn xã hội thấy rõ nhiệm vụ dạy bơi cho học sinh là vấn đề hết sức cấp thiết.

b) Đối tượng dạy bơi: Học sinh cấp tiểu học, tập trung vào khối lớp 4 và mở rộng dạy cho học sinh khối lớp 3 và lớp 5.

c) Cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện

- Bể bơi: Đầu tư xây dựng bể bơi tại trường học, hoặc cụm trường với quy mô và hình thức phù hợp.

- Người dạy: Lựa chọn, tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên thể dục cốt cán để đảm bảo về chuyên môn, kỹ năng dạy bơi cho học sinh.

- Thời gian tổ chức dạy bơi: Tổ chức vào các dịp hè và các ngày nghỉ trong tuần, hoặc có thể lồng ghép những tiết dạy bơi vào chương trình môn học giáo dục thể chất.

d) Tài chính

- Các sở giáo dục và đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành nguồn kinh phí và có cơ chế huy động để đảm bảo để tổ chức thực hiện.

- Đảm bảo chế độ, quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia chương trình thí điểm dạy bơi.

e) Thời gian tiến hành tổ chức thí điểm: Tập trung nguồn lực cho việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, phấn đấu chậm nhất là vào năm học 2014 – 2015 các sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện được mô hình thí điểm.

f) Trước tiên tổ chức thí điểm tại các trường có điều kiện thuận lợi, sau đó nhân rộng và thí điểm theo cụm trường và hướng đến tổ chức dạy bơi đại trà cho học sinh cấp tiểu học.

g) Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc tổ chức dạy bơi cho học sinh.

5. Công tác phối hợp: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện để đảm bảo về kinh phí, công tác chuyên môn và các điều kiện khác để triển khai tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức triển khai công tác phòng chống đuối nước và dạy bơi cho học sinh trong các nhà trường là một trong những căn cứ bình xét thi đua hằng năm đối với các sở giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thí điểm triển khai có hiệu quả những nội dung nêu trên và báo cáo hàng năm (vào dịp tổng kết năm học) về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để th/h);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Các bộ: LĐTB&XH, KHĐT, Y tế, VHTTDL, TC TDTT, Cục BVCSTE;
- Các vụ: TH, TrH, KHTC, Cục CSVCTBTHĐCTE, Vp Bộ;
- Các sở: VHTTDL, KHĐT, TC, LĐTB&XH (để ph/h);
- Tổ chức Unicef (để ph/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN




Phùng Khắc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu664/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2010
Ngày hiệu lực09/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV triển khai công tác phòng chống đuối nước thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV triển khai công tác phòng chống đuối nước thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu664/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhùng Khắc Bình
        Ngày ban hành09/02/2010
        Ngày hiệu lực09/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV triển khai công tác phòng chống đuối nước thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 664/BGDĐT-CTHSSV triển khai công tác phòng chống đuối nước thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015

              • 09/02/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/02/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực