Công văn 6644/VPCP-KTTH

Công văn 6644/VPCP-KTTH về cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6644/VPCP-KTTH cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6644/VPCP-KTTH
V/v cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 2897/BHXH-KHTC ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc cho vay từ quỹ bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định các hình thức đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định tại các Điều 96, Điều 97 và Điều 108 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, PL, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6644/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6644/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2009
Ngày hiệu lực24/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6644/VPCP-KTTH cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6644/VPCP-KTTH cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6644/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành24/09/2009
        Ngày hiệu lực24/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6644/VPCP-KTTH cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6644/VPCP-KTTH cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội

             • 24/09/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/09/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực