Công văn 6651/TCHQ-TXNK

Công văn 6651/TCHQ-TXNK năm 2020 về trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6651/TCHQ-TXNK 2020 trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6651/TCHQ-TXNK
V/v trừ lùi DMMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1153/HQQNg-NV ngày 11/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc liên quan đến quản lý Danh mục miễn thuế điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ, thì trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Căn cứ Điều 6 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan quy định về sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1153/HQQNg-NV.

Ngoài ra, căn cứ chỉ tiêu 31.22 mục 18 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn doanh nghiệp khai thông tin số, ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa đã được xử lý miễn thuế để cơ quan hải quan có cơ sở theo dõi, quản lý.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục CNTT-TCHQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6651/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6651/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(17/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6651/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6651/TCHQ-TXNK 2020 trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6651/TCHQ-TXNK 2020 trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6651/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành15/10/2020
        Ngày hiệu lực15/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (17/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6651/TCHQ-TXNK 2020 trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6651/TCHQ-TXNK 2020 trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử

              • 15/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực