Công văn 66593/CT-TTHT

Công văn 66593/CT-TTHT năm 2018 về đối tượng, trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 66593/CT-TTHT 2018 đối tượng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66593/CT-TTHT
V/v đối tượng, trường hợp hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore tại Việt Nam
(Đ/c: S 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - MST: 0100774374)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 833/2018/CV-SIA ngày 28/8/2018 và công văn số GMV F01 831 ngày 15/8/2018 của Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore tại Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tiết c Khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài

3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu:

c) Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài có trách nhiệm khai thuế TNDN và nộp thuế cho hãng Hàng không nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài.

Khai thuế TNDN cho hãng Hàng không nước ngoài là loại khai theo quý.

…”

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

+ Tại Điều 13 quy định như sau:

“Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

- T chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Ví dụ 57: Công ty TNHH A là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Công ty TNHH A có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp thì Công ty TNHH A không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phn mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp.

…”

+ Tại Điều 18 quy định về đối tượng, trường hợp hoàn thuế GTGT là các cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

+ Tại Điều 19 quy định về điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT:

“Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

1. Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ s kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi ti ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

…”

Căn cứ các quy định trên, Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore tại Việt Nam thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 13 và không thuộc đối tượng, trường hợp hoàn thuế GTGT quy định tại Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hp cơ sở kinh doanh không có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh thì không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore tại Việt Nam được biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 66593/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu66593/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 66593/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 66593/CT-TTHT 2018 đối tượng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 66593/CT-TTHT 2018 đối tượng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu66593/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 66593/CT-TTHT 2018 đối tượng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 66593/CT-TTHT 2018 đối tượng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội

              • 02/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực