Công văn 666/BNV-VP

Công văn 666/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 666/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/BNV-VP
V/v hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bộ Nội vụ phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Nội vụ với khẩu hiệu “Đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ” gồm các nội dung sau:

1. Yêu cầu

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức trong đơn vị.

- Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng qui trình, thủ tục; khen đúng đối tượng, kịp thời, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

- Khi tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, các đơn vị thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung phát động phong trào thi đua

- Thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, 76 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2021), ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6/2021 gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thi đua hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu về tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2021 của từng Bộ, ngành.

- Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Nội vụ trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng và công tác cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

- Thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ....

3. Đăng ký thi đua

Các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua năm 2021 ngành Nội vụ trước ngày 15/3/2021.

Hồ sơ đăng ký thi đua gồm các nội dung thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân cụ thể gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ (qua Phòng Thi đua - khen thưởng và Truyền thông, Văn phòng Bộ Nội vụ).

4. Đối tượng, số lượng, hồ sơ khen thưởng

a) Đối tượng khen thưởng

- Đối với tập thể

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho tập thể Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Nội vụ.

- Đối với cá nhân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho không quá 02 cá nhân thuộc Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Nội vụ.

Tập thể Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ được khen thưởng thì các cá nhân thuộc đơn vị đó mới được khen thưởng.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng

- Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với thành tích đạt được trong phong trào thi đua.

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ chỉ xét các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có đăng ký tham gia thi đua đầu năm và có hồ sơ đề nghị khen thưởng đầy đủ, nộp đúng thời gian quy định.

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có hiệp y khen thưởng của Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng (01 bộ) , gồm:

- Công văn đề nghị khen thưởng của đơn vị đối với tập thể, cá nhân;

- Biên bản họp bình xét khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Căn cứ kế hoạch thực hiện công tác tổng kết ngành Nội vụ năm 2021, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng sẽ có văn bản hướng dẫn tổng kết, bình xét khen thưởng riêng.

5. Tổ chức thực hiện

- Vụ trưởng (Trưởng ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ hướng dẫn này, triển khai tổ chức phong trào thi đua phù hợp nhiệm vụ của đơn vị.

- Các đơn vị tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, đánh giá, rút kinh nghiệm; cuối năm tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được để đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ khen thưởng. Việc thực hiện sơ kết, tổng kết phù hợp tình hình phòng, chống Dịch Covid - 19 và chỉ đạo các cấp có thẩm quyền bảo đảm an toàn.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ (qua Phòng Thi đua - khen thưởng và Truyền thông, Văn phòng Bộ Nội vụ, điện thoại 02462820337 hoặc 02437957055)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Thành viên HĐTĐKT Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, VP (TĐKT&TT,MH).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 666/BNV-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu666/BNV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2021
Ngày hiệu lực19/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(02/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 666/BNV-VP

Lược đồ Công văn 666/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 666/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu666/BNV-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành19/02/2021
        Ngày hiệu lực19/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (02/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 666/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua

              Lịch sử hiệu lực Công văn 666/BNV-VP 2021 hướng dẫn và phát động phong trào thi đua

              • 19/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực