Công văn 6666/VPCP-KTN

Công văn 6666/VPCP-KTN về chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung Đô thị Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2, huyện cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6666/VPCP-KTN chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6666/VPCP-KTN
V/v DA ĐTXD Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung Đô thị Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2, xã Đức Phổ huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (công văn số 3829/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012) và ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 1339/BXD-HTKT ngày 10 tháng 8 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 10927/BTC-ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2012) về chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung Đô thị Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2, xã Đức Phổ huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung Đô thị Phước Cát 1, xã Phước Cát 2, xã Đức Phổ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện theo thẩm quyền.

2. Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, để thực hiện việc thẩm định nguồn vồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho Dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
 Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6666/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6666/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2012
Ngày hiệu lực28/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6666/VPCP-KTN chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6666/VPCP-KTN chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6666/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành28/08/2012
        Ngày hiệu lực28/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6666/VPCP-KTN chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6666/VPCP-KTN chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước

              • 28/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực