Công văn 66662/CT-TTHT

Công văn 66662/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 66662/CT-TTHT 2018 hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66662/CT-TTHT
V/v hướng dẫn kỳ tính thuế TNCN cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TOA ELECTRONICS Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội - MST: 0106389121)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số TEV/AC18-021 ngày 04/9/2018 của Công ty TNHH TOA ELECTRONICS Việt Nam - MST: 0106389121 (sau đây gọi là “Công ty”) hỏi về việc hướng dẫn kỳ tính thuế TNCN cho người nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có trả lời như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của B Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh th Việt Nam.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

b.2.2) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh th đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cp bn chụp Hộ chiếu đ chứng minh thời gian cư trú.

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này".

+ Tại điểm b.3 Khoản 1 Điều 25 quy định:

“b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản c sang làm việc tại Việt Nam đ tạm khấu trừ thuế theo Biu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế)”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2017, Ông Sakaguchi là đối tượng cư trú tại Đài Loan sang Việt Nam từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017 và từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (dưới 183 ngày) không vì mục đích làm việc tại Việt Nam, không phát sinh thu nhập tại Việt Nam; đến ngày 01/01/2018, Ông Sakaguchi được bổ nhiệm sang Công ty TNHH TOA ELECTRONIC Việt Nam làm Tổng giám đốc (ở Việt Nam trên 183 ngày trong năm 2018), thì Ông Sakaguchi được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam năm 2018 theo lut thuế TNCN.

Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 66662/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu66662/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 66662/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 66662/CT-TTHT 2018 hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 66662/CT-TTHT 2018 hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu66662/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 66662/CT-TTHT 2018 hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 66662/CT-TTHT 2018 hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Hà Nội

              • 02/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực